Hợp đồng mua bán cung cấp vật tư quốc tế

2,000,000 

Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu Hợp đồng mua bán cung cấp vật tư quốc tế đã được CNC sử dụng, ký kết. Hợp đồng này là hợp đồng song ngữ Việt – Anh, giúp cho khách hàng thuận tiện, tiết kiệm được thời gian khi tiến hành giao dịch.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng mua bán cung cấp vật tư quốc tế