Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

300,000 

Trong hoạt động xây dựng công trình, vật liệu là thứ quyết định trực tiếp đến chất lượng công trình. Chính vì vậy, dù quy mô lớn hay nhỏ thì vật liệu xây dựng cũng rất rất quan trọng với công trình. Để đảm bảo quá trình mua bán thuận lợi, đúng nhu cầu mong muốn, chúng ta cần tiến hành ký kết hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng