Trong những trường hợp mà người mua hàng không được chủ động trong việc lựa chọn đối tác bán hàng, lựa chọn loại hàng hóa để thực hiện một nghĩa vụ của một hợp đồng nhất định với bên thứ ba thì người mua cần có cơ chế tốt nhất để bảo vệ các lợi ích của mình, tránh gặp phải nhiều bất lợi trong quá trình thực hiện hợp đồng là mục tiêu cao nhất mà bên mua hàng muốn hướng tới.

Nắm bắt được yêu cầu đó, hopdongmau đã chuẩn bị và áp dụng thành công mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa được bên thứ ba chỉ định cho bên mua trong nhiều trường hợp. Đạt được điều này, bởi hợp đồng được thiết kế giữa trên cơ sở chuyển giao nghĩa vụ biết, phải biết của bên thứ ba (khi chỉ định mua sắm hàng hóa từ một nguồn nhất định) cũng như nghĩa vụ giáp lưng của người bán đối với người mua trong trường hợp bên thứ ba từ chối, hủy bỏ hoặc không thực hiện hợp đồng theo như các nội dung đã giao kết.

Tương tự, việc thanh toán của người mua cho người bán hoàn toàn phụ thuộc vào việc bên thứ ba đã thanh toán cho bên mua hay chưa.

Mục lục

1. Định nghĩa

2. Nội dung hợp đồng

3. Giá trị hợp đồng

4. Thanh toán

5. Tiến độ và giao hàng

6. Bảo hành

7. Biện pháp bảo đảm

8. Hiệu lực hợp đồng

9. Tài liệu hợp đồng

10. Ngôn ngữ và luật áp dụng

11. Giải quyết tranh chấp

12. Điều khoản chung

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.