Hợp đồng mua hàng phục vụ công trình

800,000 

Trong quá trình thực hiện công trình, việc mua sắm các vật tư, thiết bị để phục vụ công việc là điều cần thiết. Hợp đồng mua hàng phục vụ công trình ra đời nhằm giúp các bên xác lập rõ ràng về hàng hóa, số lượng, giá cả cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng mua hàng phục vụ công trình

800,000