Hợp đồng phá dỡ công trình

100,000 

Khi cần xây mới bất kỳ công trình cũ nào thì ta cần phá vỡ nó. Việc phá vỡ đối với người thường thường rất khó khăn; nên ta cần một đội ngũ chuyên nghiệp cho lĩnh vực đó. Từ đó những hợp đồng phá dỡ công trình đã ra đời.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng phá dỡ công trình

100,000