Hợp đồng quản lý cho thuê Biệt thự, Khu nghỉ dưỡng

3,500,000 

Hợp đồng quản lý cho thuê Biệt thự, Khu nghỉ dưỡng là căn cứ để xác định công việc, phần công việc và tỷ lệ công việc quản lý của bên thuê.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng quản lý cho thuê Biệt thự, Khu nghỉ dưỡng

3,500,000