Hợp đồng thẩm tra thiết kế

800,000 

Mẫu hợp đồng này là một dạng hợp đồng dân sự, thuộc loại hợp đồng xây dựng. Các bên thỏa thuận về việc kiểm tra, thẩm tra, rà soát bằng chuyên môn đối với những bản thiết kế thi công nhằm phát hiện ra các lỗi kỹ thuật lớn, nhỏ gây ảnh hưởng tới công trình, đặc điểm địa hình sau này khi hoàn thiện.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thẩm tra thiết kế