Thế chấp là một loại hình giao dịch bảo đảm được sử dụng thường xuyên trong các giao dịch cho vay nhằm đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong thỏa thuận vay tiền giữa các bên. Thế chấp tài sản, đặc biệt liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thường được sử dụng phổ biến như biện pháp bảo đảm nghĩa vụ tối ưu trong các giao dịch cho vay tín dụng tại ngân hàng hay các tổ chức tín dụng tương đương.

Tuy nhiên, mặc dù pháp luật không giới hạn chủ thể sử dụng biện pháp đảm bảo này nhưng trên thực tế các loại hợp đồng thế chấp giữa các chủ thể mà không phải một bên là ngân hàng thường không được các bên ưu ái sử dụng. Bởi tâm lý e ngại khi chỉ được nắm giữ quyền về mặt pháp lý đối với tài sản đảm bảo và/hoặc chưa có hoặc rất ít các hợp đồng đủ hoàn thiện để đảm bảo quyền của bên nhận thế chấp (bên cho vay). Do vậy, hopdongmau.net xin giới thiệu quý Khách Hàng mẫu hợp đồng thế chấp sau đây.

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản của mình để thế chấp/đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho một khoản vay cho bên nhận thế chấp và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi để bên thế chấp vừa đảm bảo với bên nhận thế chấp về khoản vay nợ, vừa có thể khai thác tài sản thế chấp trên thực tế để tạo nên nguồn thu cho nhiều mục đích có thể kể đến việc thanh toán nợ cho bên nhận thế chấp. Tuy nhiên, vì chỉ được nắm giữ về quyền pháp lý đối với tài sản thế chấp, nên vai trò của một hợp đồng thế chấp để bảo vệ quyền lợi của bên nhận thế chấp là rất quan trọng.

Mẫu hợp đồng này được xây dựng với một bên là doanh nghiệp nhận thế chấp (bên cho vay) và bên thế chấp (bên vay) là cá nhân. Mẫu này được soạn thảo nhằm bảo vệ tối ưu quyền về mặt pháp lý cho bên nhận thế chấp, gồm những điều khoản quan trọng về tài sản thế chấp như thông tin tài sản, nghĩa vụ bảo đảm, sự can thiệp của bên thứ ba,v.v.. Tuy nhiên, bên thế chấp vẫn có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các điều khoản Hợp đồng này để đảm bảo các lời ích của mình.

Hợp Đồng được thiết kế và hoàn thiện theo cấu trúc mạch lạc, dễ hiểu nên bất kỳ bên nào cũng có thể tận dụng.

Hợp Đồng sẽ bao gồm các điều khoản cơ bản sau:

ĐIỀU 1. Tài Sản Thế Chấp | Mortgaged Properties

ĐIỀU 2. Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm | Guaranteed Obligations

ĐIỀU 3. Đăng Ký Tài Sản Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Thế Chấp | Registration and Management of the Mortgaged Properties

ĐIỀU 4. Xử Lý Tài Sản Thế Chấp | Handling of Mortgaged Properties

ĐIỀU 5. Sự Can Thiệp Của Bên Thứ Ba Đến Tài Sản Thế Chấp | Third Party Interventions To Mortgaged Properties

ĐIỀU 6. Cam Kết Và Đảm Bảo Của Các Bên | Commitment and Warranty by the Parties

ĐIỀU 7. Bồi Thường Thiệt Hại | Compensation

ĐIỀU 8. Hiệu Lực Của Hợp Đồng Thế Chấp | Effect of Mortgage Agreement

ĐIỀU 9. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp | Governing Law And Dispute Resolution

ĐIỀU 10. Các Điều Khoản Khác | Implementing provisions

Thông tin thêm:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Số trang: 13 Trang

Định dạng: .doc

Liên hệ:

Bùi Mai Anh | Cộng sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: anh.bui@cnccounsel.com

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.