Hợp đồng thiết kế – Cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình

2,500,000 

Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) là một loại hợp đồng xây dựng mà nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và chạy thử bàn giao cho chủ đầu tư.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thiết kế – Cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình

2,500,000