Hợp đồng thiết kế nhãn hiệu

1,500,000 

Một sản phẩm muốn lưu hành trên thị trường ngoài việc xuất phát từ nhà sản xuất nổi tiếng, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thì bên cạnh đó không thể không lưu ý đến bề ngoài của sản phẩm đó hay còn gọi là nhãn hiệu hàng hóa. Để bảo vệ cho nhãn hiệu cũng như Bên Thiết Kế và Bên Nhận Thiết kế. Hopdongmau.net gửi đến Quý Khách hàng Hợp đồng Thiết Kế Nhãn Hiệu dưới đây.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thiết kế nhãn hiệu