Hợp Đồng Thuê Địa Điểm Kinh Doanh

15,000 

Hợp Đồng Thuê Địa Điểm được sử dụng thông dụng trong đời sống ngày nay, Hợp đồng được lập giữa một Bên sở hữu nhà đang có nhu cầu cho thuê với một Bên là một tổ chức, doanh nghiệp đang tìm kiếm nhà thuê để làm địa điểm kinh doanh.

 

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Thuê Địa Điểm Kinh Doanh