Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Cafe

3,500,000 

Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Cafe được soạn thảo dựa trên nhu cầu kinh doanh đối với thị trường Việt Nam hiện nay. Để công việc kinh doanh đi vào ổn định, trước hết phải xét đến việc nghiên cứu thị trường tiềm năng để mở mặt bằng.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Cafe

3,500,000