Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

500,000 

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là văn bản thỏa thuận về việc thuê một mặt bằng hoặc không gian hoặc văn phòng để hoạt động kinh doanh. Theo đó bên cho thuê giao tài sản lại cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn nhất định, còn bên thuê phải trả tiền thuê để khai thác tài sản đó.

Danh mục:
Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh