Hợp đồng thuê người giúp việc

50,000 

Hiện nay, giúp việc gia đình là công việc rất phổ biến do nhu cầu thuê người giúp việc tăng cao, nhất là ở các thành phố lớn. Nhưng để tránh phát sinh những tranh chấp, bất đồng cũng như để bảo vệ quyền lợi, lợi ích, minh bạch về kinh tế của cả bên thuê và người giúp việc thì trước khi làm việc cả người thuê lẫn người làm đều nên ký hợp đồng thuê người giúp việc.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thuê người giúp việc

50,000 

Danh mục: