Hợp Đồng Thuê Văn Phòng (Tiếng Anh)

15,000,000 

Cho thuê văn phòng trở thành một trong những hoạt động sôi nổi hiện nay tại Việt Nam. Đây là mẫu hợp đồng đã được hopdongmau chuẩn bị kỹ lưỡng theo yêu cầu của một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn. Các chi tiết cần bổ sung, hoặc hiệu chỉnh đều được hopdongmau ghi chú rõ ràng.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Thuê Văn Phòng (Tiếng Anh)