Giám sát thi công xây dựng công trình đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án, đặc biệt dưới khía cạnh đảm bảo an toàn, tay nghề, chất lượng và khối lượng các công việc do nhà thầu triển khai.

Vai trò của tư vấn giám sát thi công xây dựng chính là cầu nối quan trọng trong việc phối hợp, hợp tác và điều phối giữa chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn quản lý dự án và các nhà tư vấn thiết kế. Do vậy, việc huy động và quản lý được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu giáp sát sẽ giúp chủ đầu tư giảm tải được rất nhiều những áp lực, đồng thời cũng tránh được những rủi ro trong quá trình phát triển dự án.

Hiểu được những vấn đề này, hopdongmau đã chuẩn bị và hoàn thiện mẫu hợp đồng tư vấn giám sát và được chào đón ở nhiều dự án tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nha Trang, bao gồm các cơ bản như sau:

MỤC LỤC

Điều 1     ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH DIỄN GIẢI

Điều 2     PHẠM VI CÔNG VIỆC

Điều 3     NHÂN SỰ CỦA NHÀ TƯ VẤN

Điều 4     GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

Điều 5     THỜI HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Điều 6     BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Điều 7     NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Điều 8     NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TƯ VẤN

Điều 9     TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Điều 10   BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Điều 11   BẢO MẬT

Điều 12   THÔNG BÁO

Điều 13   BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM

Điều 14   BẤT KHẢ KHÁNG

Điều 15   GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 16   NGÔN NGỮ VÀ LUẬT ÁP DỤNG

Điều 17   CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO GIỮA CÁC BÊN

Điều 18   ĐIỀU KHOẢN CHUNG

PHỤ LỤC A – PHẠM VI CÔNG VIỆC

PHỤ LỤC B – NHÂN SỰ CỦA NHÀ TƯ VẤN

PHỤ LỤC C – GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

Các thông tin chung:

1. Số trang: 27

2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

3. Định dạng: .doc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.