Hợp Đồng Tư Vấn Giám Sát

25,000,000 

Vai trò của tư vấn giám sát thi công xây dựng chính là cầu nối quan trọng trong việc phối hợp, hợp tác và điều phối giữa chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn quản lý dự án và các nhà tư vấn thiết kế. Do vậy, việc huy động và quản lý được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu giáp sát sẽ giúp chủ đầu tư giảm tải được rất nhiều những áp lực.

 

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Tư Vấn Giám Sát