Hợp đồng tư vấn kỹ thuật phát triển dự án

12,000,000 

Đối với một dự án vai trò của nhà Chủ Sở Hữu rất quan trọng, tuy nhiên nhà Tư vấn cũng đóng vai trò không kém để đưa ra những sự chỉ dẫn, mở rộng và cải tiến dự án cho thật sự chính xác. Do đó để có một sự ràng buộc giữa hai chủ thể quan trọng này. Hopdongmau.net gửi đến bạn Hợp đồng Tư Vấn Kỹ Thuật Phát Triển Dự Án chuẩn nhất.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng tư vấn kỹ thuật phát triển dự án