Điều gì là quan trọng đối với quyền lợi và trách nhiệm của Chủ Sở Hữu và Nhà Tư Vấn trong một hợp đồng Phát triển dự án.
Hopdongmau.net gửi đến bạn sơ lược của một hợp đồng Tư Vấn Kỹ Thuật Phát Triển Dự Án chuẩn như sau:
Điều 1. Định nghĩa, thuật ngữ, tham chiếu
Điều 2. Bổ nhiệm và quy trình chung
Điều 3. Bảo mật
Điều 4. Sở hữu trí tuệ
Điều 5. Lựa chọn tư vấn
Điều 6. Cung cấp hồ sơ thiết kế
Điều 7. Bản chất và giới hạn của việc hỗ trợ kỹ thuật
Điều 8. Thù lao cho dịch vụ – thanh toán
Điều 9. Bảo đảm
Điều 10. Loại hợp đồng
Điều 11. Thuế
Điều 12. Thời hạn và hoàn thành
Điều 13. Vi phạm
Điều 14. Chuyển giao
Điều 15. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật
Điều 16. Thông báo
Điều 17. Bất khả kháng
Điều 18. Từ bỏ
Điều 19. Các điều khoản riêng rẽ
Điều 20. Luật điều chỉnh
Điều 21. Giải quyết tranh chấp
Điều 22. Toàn bộ thỏa thuận
Các thông tin chung:
1. Số trang:39
2. Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt
3. Định dạng: .doc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.