Hợp đồng vận chuyển hành khách

100,000 

Để đảm bảo trách nhiệm cũng như nghĩa vụ pháp lý cho lĩnh vực vận chuyển, hợp đồng vận chuyển hành khách được ký kế để phục vụ nhu cầu của các bên. Hợp đồng mẫu giới thiệu tới quý khách hàng mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách được CNC biên soạn, hiệu chỉnh

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng vận chuyển hành khách

100,000