Hợp Đồng Vận Chuyển

3,000,000 

Trong quá trình vận chuyển rất có thể gặp rủi ro, trách nhiệm rủi ro là của ai, hậu quả được giải quyết như thế nào. Và hơn hết quyền lời và nghĩa vụ của các bên sẽ phải quy định cụ thể như thế nào để vừa bảo đảm được lợi ích của các bên mà còn tuân thủ đúng trình tự của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Vận Chuyển

3,000,000