Hợp đồng xây dựng

1,500,000 

Mẫu hợp đồng xây dựng đã được đội ngũ luật sư CNC chuẩn hóa. Những điều khoản trong hợp đồng này chi tiết và đảm bảo tính pháp lý. Hợp đồng này giúp bạn thuận tiện hơn trong việc soạn thảo và thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng xây dựng

1,500,000