Hợp đồng xuất khẩu gạo

50,000 

Hợp đồng xuất khẩu gạo là văn bản xác nhận việc mua bán nguyên liệu gạo tại Việt Nam với đơn vị đại diện nước ngoài sau khi đã ký kết thỏa thuận mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng ghi rõ thông tin của hai bên, nội dung của hợp đồng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng xuất khẩu gạo

50,000