Thỏa thuận Liên danh này phù hợp với các tổng thầu để thực hiện dự án có giá trị lớn. Theo đó

  1. Các Thành viên Liên danh có sự liên kết chặt chẽ trong suốt quá trình đấu thầu và triển khai Dự án.
  2. Liên danh thiết lập tài khoản ngân hàng chung và vận hành chung.
  3. Các thành viên Liên danh cùng đóng góp ngân sách để thực hiện Dự án.
  4. Nhân sự của từng Thành viên liên danh đề cử vào Liên danh sẽ hưởng lương từ Liên danh.
  5. Tương tự, Thầu phụ ký hợp đồng với Từng thành viên trong liên danh để thực hiện Dự án sẽ nhận tiền từ tài khoản Liên danh.

Thỏa thuận Liên danh được soạn bằng tiếng Anh chuẩn. Điều này rất tiện lợi cho các Thành viên Liên danh trong và ngoài nước hợp tác.

Các điều khoản của Thỏa thuận Liên danh này bao gồm:

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE 1 – DEFINITIONS              3

ARTICLE 2 – INTERPRETATION    5

ARTICLE 3 – PRINCIPLES OF COOPERATION            5

ARTICLE 4 – FORMATION OF THE JOINT VENTURE               5

ARTICLE 5 – PARTICIPATION RATIO          6

ARTICLE 6 – REPRESENTATION AND WARRANTY 7

ARTICLE 7 – NEGOTIATION OF AND SIGNING THE CONTRACT         7

ARTICLE 8 – AUTHORITY OF THE LEADER 7

ARTICLE 9 – COSTS AND EXPENSES            8

ARTICLE 10 – MANAGEMENT COMMITTEE            8

ARTICLE 11 – PROJECT MANAGER AND DEPUTY PROJECT MANAGER         10

ARTICLE 12 – EXECUTION OF THE WORKS               11

ARTICLE 13 – WORKING CAPITAL              12

ARTICLE 14 – ACCOUNTING AND BANKING           13

ARTICLE 15 – PAYMENT 14

ARTICLE 16 – PROFITS AND LOSSES AND FINAL SETTLEMENT         15

ARTICLE 17 – RESPONSIBILITY AND LIABILITY        16

ARTICLE 18 – INSURANCE             16

ARTICLE 19 – BANK GUARANTEE 17

ARTICLE 20 – PERSONNEL             17

ARTICLE 21 – SUBCONTRACTED WORKS 18

ARTICLE 22 – TAXES        18

ARTICLE 23 – FORCE MAJEURE   19

ARTICLE 24 – INFORMATION       19

ARTICLE 25 – INSOLVENCY           19

ARTICLE 26 – DEFAULT OF A MEMBER AND EXCLUSION OF MEMBERS       20

ARTICLE 27 – GOVERNING LAW AND ARBITRATION            24

ARTICLE 28 – COPYRIGHT             24

ARTICLE 29 – PROHIBITION OF BRIBERY  24

ARTICLE 30 – MAINTENANCE      25

ARTICLE 31 – MISCELLANEOUS  25

APPENDIX A – SCHEDULE OF SITE STAFF ALLOCATION

APPENDIX B – PROJECT SCHEDULE

APPENDIX C – MAIN CONTRACT

Khách hàng khi mua Thỏa thuận Liên danh này sẽ nhận được hỗ trợ từ xa miễn phí (điện thoại, email) từ Luật sư của hopdongmau.net. Do vậy, Khách hàng có thể hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi áp dụng cũng như những vấn đề khác của mẫu Thỏa thuận Liên danh này.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.