Thỏa Thuận Liên Danh này được sử dụng nhiều bởi các Nhà thầu trong nước khi Liên danh với Nhà thầu nước ngoài để triển khai các Dự án lớn tại Việt Nam.

Thỏa Thuận Liên danh được thiết kế chặt chẽ, đảm bảo quyền và lợi ích của tất cả các bên tham gia.

Mẫu Thỏa thuận Liên danh này có nội dung và cấu trúc khác biệt hoàn toàn so với các nội dung trong Mẫu Thỏa thuận Liên danh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo các Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu.

Theo đó, Mẫu Thỏa thuận Liên danh này sẽ bao gồm các Điều khoản sau đây:

Điều 1 – Định Nghĩa        5

Điều 2 – Diễn Giải             7

Điều 3 – Nguyên Tắc Hợp Tác      7

Điều 4 – Thành Lập Liên Danh     7

ĐIỀU 5 – Tỷ lệ Tham gia  8

Điều 6 – Đại Diện Và Bảo Đảm    9

Điều 7 – Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng 9

Điều 8 – Ủy Quyền Của Người Đứng Đầu                9

Điều 9 – Lệ Phí Và Chi Phí              10

Điều 10 – Ban Quản Lý   10

Điều 11 – Giám Đốc Dự Án Và Phó Giám Đốc Dự Án          12

Điều 12 – Thi Công Công Trình    13

Điều 13 – Vốn Hoạt Động              14

Điều 14 – Kế Toán Và Ngân Hàng               15

Điều 15 –Thanh Toán      17

Điều 16 – Lợi Nhuận, Thua Lỗ Và Quyết Toán Cuối Cùng  17

Điều 17 – Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ         18

Điều 18 – Bảo Hiểm         19

Điều 19 – Bảo Lãnh Ngân Hàng   19

Điều 20 – Nhân Sự           19

Điều 21 – Công Việc Thầu Phụ    20

Điều 22 – Thuế  21

Điều 23 – Trường Hợp Bất Khả Kháng      21

Điều 24 – Thông Tin         21

Điều 25 – Phá Sản            21

Điều 26 – Vi Phạm Của Một Thành Viên Và Sự Loại Trừ Của Các Thành Viên           22

Điều 27 – Luật Áp Dụng Và Trọng Tài        26

Điều 28 – Bản Quyền      26

Điều 29 –Cấm Hối Lộ       27

Điều 30 – Bảo Trì              27

Điều 31 – Các Điều Khoản Khác  27

APPENDIX A – KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NHÂN VIÊN Công trình

APPENDIX B – KẾ HOẠCH Dự án

APPENDIX C – Hợp đồng CHÍNH

Khi kết hợp với Mẫu Liên danh Dự thầu tiếng Anh này, thì các Nhà thầu có thể sẵn sàng cho việc hợp tác. Tất cả các công việc cần thiết là điền các thông tin có liên quan vào những phần để trống (có dấu [*]).

Ngoài ra, hopdongmau.net cũng sẵn sàng hỗ trợ từ xa cho Khách hàng để sử dụng đúng mục đích, nội dung, cũng như hoàn thiện các vấn đề có liên quan.

Mọi chị tiết liên hệ vào lienhe@hopdongmau.net hoặc số điện thoại 0916 545 618 Luật sư Hùng để được hỗ trợ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.