Thỏa thuận sản xuất theo Hợp đồng quốc tế

2,000,000 

Hoạt động sản xuất hàng hóa chiếm vị trí quan trọng. Các bên đại diện cho từng quốc gia khác nhau thực hiện trao đổi, thỏa thuận các đầu mục sản xuất hàng hóa. Một bản thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng quốc tế sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và công sức, thuận tiện trong việc đàm phán, giao dịch.

 

Hợp đồng mẫu
Thỏa thuận sản xuất theo Hợp đồng quốc tế