Thỏa thuận thanh toán

2,500,000 

Thỏa thuận thanh toán này là một loại thỏa thuận giải quyết hữu hảo giữa Chủ Đầu tư và Nhà thầu. Khi ký bản thỏa thuận này, hai bên sẽ thống nhất thanh toán khoản nợ theo từng giai đoạn.

Bộ thỏa thuận này sẽ bao gồm văn bản MOU; Thỏa thuận thanh toán và lịch thanh toán đính kèm.

Hợp đồng mẫu
Thỏa thuận thanh toán

2,500,000