Mẫu Thông báo vi phạm của Nhà thầu phụ được khuyến cáo sử dụng cho trường hợp Nhà thầu phụ chậm trễ hoặc không mở và duy trì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.

Đặc biệt, đối với các Nhà thầu phụ chỉ định thì việc Nhà thầu phụ mở Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng chính là cơ sở để Nhà thầu chỉnh mở Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng cho Chủ Đầu tư.

Do vậy, nếu không nhanh chóng mở và duy trì các Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng nói trên, nhiều hệ quả pháp lý có thể xảy ra, chẳng hạn:

  • Hiệu lực của Hợp đồng thầu phụ: có một số Hợp đồng thầu phụ thì Hợp đồng chỉ có hiệu lực sau khi Nhà thầu phụ đã đệ trình Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng cho Nhà thầu chính.
  • Việc Khởi công: Khi Nhà thầu phụ chưa đệ trình Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thì đồng nghĩa Nhà thầu chính vẫn chưa thể phát lệnh Khởi công cho Nhà thầu phụ và do vậy đe dọa đến tiến độ hoàn thành Công trình.
  • Việc thanh toán/tạm ứng: Trong hầu hết trường hợp, việc Chủ Đầu tư nhận được Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng là điều kiện tiên quyết để Chủ Đầu tư xác nhận thanh toán/tạm ứng cho Nhà thầu. Tương tự như vậy, Nhà thầu chính cũng chỉ có thể xác nhận và thanh toán/tạm ứng cho Nhà thầu phụ khi Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng đã được đệ trình.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.