Thư bày tỏ ý định/Express of Interest

20,000 

Thư bày tỏ ý định này được soạn thảo bằng tiếng Anh chuẩn để thể hiện ý định cung cấp dịch vụ đào tạo và quản lý hợp đồng theo chuẩn FIDIC. Nội dung của Thư bày tỏ ý định không chỉ thể hiện được những kinh nghiệm mà đơn vị cung cấp dịch vụ đã từng thực hiện mà còn để ngỏ khả năng, cơ hội để hợp tác giữa các bên về sau.

Hợp đồng mẫu
Thư bày tỏ ý định/Express of Interest

20,000