Thông thường, đối với các Khiếu nại của Nhà thầu thì Tư vấn có xu hướng trì hoãn việc ra Quyết định về EOT.

Việc trì hoãn việc ra quyết định EOT (ở chừng mực) cũng đồng nghĩa với việc Nhà thầu chưa có quyền đối với việc Gia hạn thời gian hoàn thành công việc, hưởng các chi phí phát sinh do kéo dài tiến độ.

Trong những trường hợp ấy, việc nhắc Tư vấn tuân thủ trình tự, thủ tục trong Hợp đồng là cần thiết.

Dưới đây là một thư nhắc Tư vấn ra quyết định về EOT để khách hàng tham khảo.

Ngày: ___/___/___

Số tham chiếu: ___

Kính gửi:        (Viết hoa họ tên)__________________________________________

                        (Địa chỉ)_________________________________________________

(Thành phố), Vietnam

Người nhận:  Ông/Bà (Họ tên), (Chức danh)

Đồng gửi tới: ________________________________________________________

                        ________________________________________________________

                        ________________________________________________________

Người nhậnÔng/Bà____________,____________

________________________________________________________

                        ________________________________________________________

                        ________________________________________________________

Người nhậnÔng/Bà____________,____________

Tham chiếu: _____________________________________________

V/v:     Thư Nhắc nhở Tư vấn phát hành Đánh giá đối với Gia Hạn Thời Gian Thực hiện Hợp Đồng và Chi Phí Phát Sinh theo đó

Hợp Đồng Thi Công Gói Thầu _____

Kính thưa Các Quý Ông,

Dựa trên trao đổi trong cuộc họp gần nhất vào thứ __, ngày __ tháng __ năm ____ (__/__/__), Tư vấn sẽ rà soát, xem xét và phát hành đánh giá đối với các Khiếu nại của Nhà Thầu vào ngày __/__/____.

Hiện tại _______________________, tuy nhiên ______________ bất kỳ thông báo hay phản hồi nào từ Tư vấn..

Vì vậy, _______Nhà Thầu kính đề nghị Tư vấn _______ chi tiết đối với các Khiếu nại của Nhà Thầu trong tháng __,____.

Nhà Thầu rất sẵn lòng hỗ trợ Tư vấn chuẩn bị các tài liệu, minh chứng và giải thích cần thiết khi có yêu cầu.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ phía Tư vấn.

Trân trọng.

Đại diện và thay mặt cho

(Tên đầy đủ của Nhà thầu/Liên danh Nhà thầu)

 

 

_____________________________________

___________________

 

Đính kèm: Không

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.