Thư Trao Thầu Gói Thầu Thang Máy

10,000,000 

Mặc dù gói thầu thang máy có tính độc lập tương đối so với các gói thầu khác trong quá trình triển khai các dự án xây dựng, tuy nhiên gói thầu thang máy cần được trao thầu sớm để nhà thầu có điều kiện đặt hàng từ nước ngoài, và giúp cho nhà thầu thang máy có điều kiện được tiếp cận mặt bằng sớm nhất có thể.

 

Hợp đồng mẫu
Thư Trao Thầu Gói Thầu Thang Máy

10,000,000