Hợp Đồng Thương Mại Là Gì?

Khi nhắc đến hợp đồng, tức là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên nhằm mục đích xác lập, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ của các bên (theo Điều 388 Bộ Luật Dân Sự 2005) . Đồng thời, hợp đồng là một hành vi pháp lý, là sự thể hiện ý chí của […]