Chào đón khách hàng tới hopdongmau.net

Ý tưởng xây dựng một cơ sở dữ liệu hợp đồng và biểu mẫu thống nhất, đa dạng đã nhen nhóm trong tôi từ khi còn làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình (giai đoạn 2009 – 2014).

Ý tưởng ấy càng mạng mẽ hơn khi tôi thành lập Công ty TNHH Tư vấn CNC Việt Nam năm 2013 và sau đó là Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam để cung cấp các dịch vụ pháp lý và hợp đồng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngay từ khi thành lập, cụm từ CNC đã luôn đại diện những đặc tính cơ bản nhất, quan trọng nhất của những người cố vấn (consultants, counselors) đối với  khách hàng (clients) trong các hợp đồng/contract đó là “comprehensive“, “cooperation“, “commitment“, “collaboration“, “consistence” và “constant“.

Chính nền tảng đó đã thôi thúc tôi xây dựng hopdongmau.net như là một cách chuẩn hóa các quy trình, biểu mẫu, hợp đồng, văn bản trong của không chỉ CNC mà còn là của hầu hết các doanh nghiệp, các cá nhân hành nghề Luật nào, cũng như bất kỳ người lao động nào mà tôi từng có cơ hội tiếp xúc.

Điều đó giải thích tại sao hopdongmau.net luôn được xem là lựa chọn số 1 tại Việt Nam về hợp đồng, biểu mẫu.  Hãy cùng tôi khám phá cơ sở dữ liệu của hopdongmau.net nhé.

Ls Lê Thế Hùng | Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam
Điện thoại: +84 0916 545 618
Email: hung.le@cnccounsel.com