Hopdongmau chấp nhận những kênh thanh toán hiện đại và dễ dàng để giúp khách hàng có được những dịch vụ có chất lượng và tiết giảm thời gian tối thiểu.

Các kênh thanh toán này cũng được hopdongmau liên tục mở rộng và cập nhật cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự trợ giúp của internet và việc giao dịch mang tính chất toàn cầu ngày hôm nay.

Cụ thể, chúng tôi chấp nhận việc thanh toán qua

Chuyển khoản ngân hàng

  • Người thụ thưởng (xuất hóa đơn): Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam
  • Số tài khoản: 37-224-37
  • Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

hoặc

  • Người thụ hưởng (không xuất hóa đơn): Lê Thế Hùng
  • Số tài khoản: 148-445-029
  • Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Trung gian thanh toán: VNPay

Trả tiền mặt

  • Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam
  • 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email: hotro@hopdongmau.net
  • Điện thoại: (+84) 0916 545 618