Hopdongmau chấp nhận những kênh thanh toán hiện đại và dễ dàng để giúp khách hàng có được những dịch vụ có chất lượng và tiết giảm thời gian tối thiểu.

Các kênh thanh toán này cũng được hopdongmau liên tục mở rộng và cập nhật cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự trợ giúp của internet và việc giao dịch mang tính chất toàn cầu ngày hôm nay.

Cụ thể, chúng tôi chấp nhận việc thanh toán qua

  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Trả tiền mặt
  • Trung gian thanh toán