Chúng tôi thiết lập những kênh thanh toán tiện ích, hiện đại và dễ dàng khác nhau để giúp khách hàng của chúng tôi có được những dịch vụ có chất lượng và tiết giảm thời gian tối thiểu. Các kênh thanh toán này cũng được chúng tôi liên tục mở rộng và cập nhật cùng  với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự trợ giúp của internet và việc giao dịch mang tính chất toàn cầu ngày hôm nay.

Cụ thể, chúng tôi chấp nhận việc thanh toán qua

  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Trả tiền mặt
  • Trung gian thanh toán