KHÓA HỌC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG FIDIC 2017

KHÓA HỌC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG FIDIC 2017

Giới thiệu về KHÓA HỌC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG FIDIC 2017 Sau 17 năm sử dụng, Ấn Bản Thứ Nhất của Bộ Hợp Đồng Thầu Xây Dựng do Hiệp Hội Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn (FIDIC) ấn hành (FIDIC Red Book 1999, FIDIC Yellow Book 1999, FIDIC Silver Book 1999) đã được FIDIC […]

Mẫu Hợp Đồng Thuê Tàu Chuyến

Hợp đồng thuê tàu chuyến

Hợp đồng thuê tàu chuyến  Để đảm bảo cho việc vận tải hàng hóa thông qua đường thủy được trở nên thuận lợi, một hợp đồng thuê tàu chuyến (hay Voyage Charter Party) quy định đầy đủ và chặt chẽ về các nội dung liên quan đến hợp đồng và quyền, nghĩa vụ của các […]

Mẫu Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại là một hoạt động đang trở nên ngày càng phổ biến trên thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường thế giới nói chung. Đối với bên nhượng quyền, bên cạnh việc có được thu nhập từ việc nhượng quyền, hoạt động nhượng quyền […]

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Một trong những hình thức chuyển quyền sử dụng đất phổ biến hiện nay là chuyển nhượng. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được pháp luật quy định rất chặt chẽ bởi lẽ đất đai là một dạng hàng hóa đặc biệt. Vì vậy, để đạt được […]

02 Mẫu Đề nghị Nghiệm thu công việc xây dựng

Đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu Đề nghị Nghiệm thu công việc xây dựng Để công trình được công nhận là hoàn thành căn bản và được đưa vào sử dụng thì Nhà thầu buộc phải được Kỹ sư giám sát (người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư) cấp cho một loại […]

Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu Việc nhập khẩu hàng hóa để sử dụng hoặc kinh doanh là một hiện tượng phổ biến. Tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng biết được về cách nhập khẩu hàng hóa theo đúng quy trình của pháp luật, do đó, những chủ thể này sẽ […]

Hợp Đồng FIDIC White Book 2006

Hợp đồng FIDIC White Book 2006

Hợp đồng FIDIC White Book 2006 là loại hợp đồng được sử dụng để chỉ định nhà tư vấn cung cấp các dịch vụ cho khách hàng bao gồm việc thiết kế, nghiên cứu tính khả thi, cũng như quản lý và điều hành dự án. White Book thông thường được tham khảo để xây […]