HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN MUA BÁN NHÀ MỚI NHẤT 2024

Hợp đồng mua bán xe máy

Hợp đồng ủy quyền mua bán nhà là một loại hợp đồng dân sự, theo đó, bên ủy quyền sẽ ủy quyền cho bên nhận ủy quyền nhân danh bên ủy quyền thực hiện giao dịch mua bán nhà. Để hợp đồng ủy quyền có hiệu lực thì hợp đồng ủy quyền đó phải tuân […]

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật[1]. Quyền sử dụng đất là một loại quyền về tài sản phát sinh trong quan hệ sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất là một giao dịch […]

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

hop-dong-mau

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.[1] Trong đó: Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ: trong trường hợp này, bên chuyển nhượng […]

Hợp đồng thuê nhà ở hình thành trong tương lai

hop-dong-mau

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI Nhà ở hình thành trong tương lai là một loại tài sản được pháp luật Việt Nam ghi nhận[1], và đồng thời, đây cũng là đối tượng được kinh doanh tương đối phổ biến. Tuy nhiên, nhà ở hình thành trong tương lai là một […]

KHÓA HỌC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG FIDIC 2017

KHÓA HỌC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG FIDIC 2017

Giới thiệu về KHÓA HỌC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG FIDIC 2017 Sau 17 năm sử dụng, Ấn Bản Thứ Nhất của Bộ Hợp Đồng Thầu Xây Dựng do Hiệp Hội Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn (FIDIC) ấn hành (FIDIC Red Book 1999, FIDIC Yellow Book 1999, FIDIC Silver Book 1999) đã được FIDIC […]

Mẫu Hợp Đồng Thuê Tàu Chuyến

Hợp đồng thuê tàu chuyến

Hợp đồng thuê tàu chuyến  Để đảm bảo cho việc vận tải hàng hóa thông qua đường thủy được trở nên thuận lợi, một hợp đồng thuê tàu chuyến (hay Voyage Charter Party) quy định đầy đủ và chặt chẽ về các nội dung liên quan đến hợp đồng và quyền, nghĩa vụ của các […]

Mẫu Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại là một hoạt động đang trở nên ngày càng phổ biến trên thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường thế giới nói chung. Đối với bên nhượng quyền, bên cạnh việc có được thu nhập từ việc nhượng quyền, hoạt động nhượng quyền […]

Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý Dài Hạn

Hợp đồng dịch vụ pháp lý dài hạn

Mẫu Hợp đồng dịch vụ pháp lý dài hạn Hợp đồng dịch vụ pháp lý dài hạn là một loại giao dịch ngày càng trở nên cần thiết đối với các doanh nghiệp khi rủi ro pháp lý trong kinh doanh ngày càng cần được chú trọng và cân nhắc. Để giúp mọi người có […]