Hiển thị 1–12 của 211 kết quả

100,000 

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, trong đó, bên bảo vệ có nghĩa vụ thực hiện việc bảo vệ tại một hoặc một số địa điểm nhất định trong một thời gian xác [...]

1,000,000 

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu cafe được hiểu là hợp đồng mua bán quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu cà phê. Đây là sự thỏa thuận giữa bên có quyền bán quyền thương hiệu cà phê chuyển quyền sở hữu quyền thương hiệu cà phê (bên bán) về việc chuyển các [...]

200,000 

Hợp đồng kiểm toán là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam với khách hàng về việc thực hiện dịch vụ kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được lập thành văn bản. Hợp đồng kiểm toán bao gồm các thoả thuận bằng văn [...]

50,000 

Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin được sử dụng trong bối cảnh hợp tác kinh doanh giữa các bên để sử dụng Internet và môi trường công nghệ thông tin phục vụ các mục đích, định hướng phát triển và duy trì hoạt động trong một lĩnh vực hoạt động nhất định. [...]

100,000 

Hợp đồng dịch vụ thiết kế website là bản thỏa thuận giữa công ty thiết kế website và đối tác về việc thực hiện thiết kế website và các thỏa thuận khác có liên quan đến yêu cầu thiết kế website với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng [...]

Việc học và đào tạo nghề hiện nay rất phổ biến. Trong quá trình đó, cả người đăng ký học và doanh nghiệp đào tạo đều cần nắm rõ thông tin về hợp đồng đào tạo nhân sự, các nội dung và quy định trong hợp đồng để thực hiện đúng theo pháp luật. Người [...]

200,000 

Hợp đồng góp vốn đầu tư còn được gọi là hợp đồng hợp tác đầu tư là hợp đồng được ký kết giữa các bên có thể là cá nhân hoặc tổ chức để thỏa thuận về việc cùng thực hiện việc góp vốn để thực hiện một dự án kinh doanh để nhằm tạo [...]

50,000 

Trong hoạt động xây dựng công trình, vật liệu là thứ quyết định trực tiếp đến chất lượng công trình. Chính vì vậy, dù quy mô lớn hay nhỏ thì vật liệu xây dựng cũng rất rất quan trọng với công trình. Để đảm bảo quá trình mua bán thuận lợi, đúng nhu cầu mong [...]

50,000 

Theo quy định tại Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng gia công sản xuất là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên nhận gia công sẽ thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công. Bên đặt gia công nhận sản phẩm [...]

50,000 

Hiện nay, các văn bản pháp luật chưa có quy định về cộng tác viên cũng như hợp đồng dịch vụ cộng tác viên kinh doanh, tuy nhiên, vì hợp đồng dịch vụ cộng tác viên kinh doanh được hình thành dựa trên sự thỏa thuận, bình đẳng, tự do ý chí giữa các bên [...]

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp tất yếu phải mua sắm máy móc, trang thiết bị. Một hợp đồng mua bán máy móc thiết bị tuy đơn giản nhưng chặt chẽ, đưa ra được hướng giải quyết trong các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp [...]

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. [...]