XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ TÀI LIỆU NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG trang web tại địa chỉ https://hopdongmau.net, SAU ĐÂY GỌI LÀ “TRANG WEB”.

BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC THIẾT LẬP Ở ĐÂY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG MUỐN CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN NÀY QUÝ VỊ CÓ THỂ KHÔNG TRUY CẬP HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ NÊN NGAY LẬP TỨC KẾT THÚC VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ.

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM CÓ THỂ SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO VÀ CÁC SỬA ĐỔI ĐÓ SẼ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC KHI ĐƯA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI LÊN TRANG WEB. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý XEM XÉT THỎA THUẬN THƯỜNG XUYÊN ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC THAY ĐỔI ĐÓ VÀ VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP HOẶC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SẼ ĐƯỢC XEM LÀ VIỆC CHẤP THUẬN TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI.

(1) Sở hữu trí tuệ, Quyền sử dụng và Việc đệ trình các ý tưởng.
Các luật trong nước và quốc tế về sở hữu trí tuệ, và tên thương mại bảo vệ toàn bộ nội dung của Trang Web này. Chủ sở hữu của các quyền tài sản về sở hữu trí tuệ, tên thương mại thuộc về Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam, các thành viên liên kết của họ cũng như bên thứ ba khác được cấp bản quyền. QUÝ VỊ CÓ THỂ KHÔNG HIỆU CHỈNH, SAO CHÉP, SẢN XUẤT LẠI, ĐĂNG, ĐƯA LÊN, CHUYỂN GIAO, HOẶC PHÂN PHỐI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO VỀ TRANG WEB, BAO GỒM CẢ CÁC CHỮ, BIỂU TƯỢNG, MÃ SỐ VÀ/HOẶC CÁC PHẦN MỀM.

Quý vị có thể in, tải xuống bất kỳ phần nào của các tài liệu thuộc bất kỳ phần nào của Trang Web cho mục đích sử dụng cá nhân không mang tính thương mại nào với điều kiện là quý vị sẽ không thay đổi, xóa bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay thông tin nào từ các tài liệu đó.

Quý vị đồng ý cấp cho Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam quyền sử dụng miễn phí, không độc quyền và vĩnh viễn, không hoàn lại trên toàn thế giới với cả quyền giao lại quyền sử dụng, quyền sản xuất lại, phân phối, chuyển giao, sáng tạo ra các sản phẩm phái sinh, công bố và thực hiện một cách công khai bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các ý tưởng được tạo dựng theo đó cho các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc được cải tiến) mà quý vị cung cấp cho bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang Web (chẳng hạn như bản tin tức, diễn đàn và các khu vực tin tức) hoặc bởi các email gửi tới Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam bằng bất kỳ hình thức và dưới bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào được biết hoặc sẽ được phát triển trong tương lai.

Quý vị cũng đồng thời trao cho Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam quyền sử dụng tên của quý vị có liên quan đến các tài liệu được đệ trình và các thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các quảng cáo, tiếp thị, và chương trình khuyến mãi nào có liên quan theo đó. Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không viện dẫn Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam về bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến việc vi phạm thực tế hay giả định các quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ sự biển thủ quyền sở hữu trí tuệ trong mối liên hệ với Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam.

(2) Tên thương mại
Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam và/hoặc bất kỳ tên nào thuộc Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam, Trang Web của mình, các hội thảo, chuyên đề, tham luận, sự kiện, buổi trưng bày giới thiệu sản phẩm, các ấn bản, sản phẩm, nội dung, hoặc dịch vụ được tham chiếu ở đây hoặc trên Trang Web là tên thương mại riêng biệt hoặc dịch vụ được đặc định của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam, bao gồm các các khái niệm về nhìn, cảm nhận về Trang Web, màu sắc, sự phối hợp, trình bày, và tất cả các thành phần mang yếu tố hình ảnh nào khác.

Bất kỳ việc sự dụng Tên thương mại của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam là hoàn toàn không được phép khi chưa nhận được chấp thuận từ Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam. Các sản phẩm khác và các tên công ty được nêu ở đây trong Trang Web là tên thương mại của từng chủ sở hữu đó.

(3) Sự dụng Trang Web
Quý vị hiểu rằng, trừ các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ rang là được cung cấp bởi Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam thì Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam không vận hành, kiểm soát, xác nhận bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Internet dưới bất kỳ hình thức nào.

Trừ các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ bởi Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam thì mọi thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được đưa lên Trang Web hoặc trên Internet được các bên thứ ba cung cấp mà không là thành viên của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam là chung chung.

Quý vị cũng cũng đồng thời hiểu rằng Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam không thể và không cam kết hoặc đảm bảo rằng các tài liệu sẵn có để tải về qua Trang Web là không bị ảnh hưởng bởi virus, lây nhiễm, các loại sâu hay các mã độc hại mà thể hiện là hư hỏng hoặc bị phá hoại. Quý vị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết và các trạm kiểm soát để thỏa mãn các yêu cầu đặc thù cho tính chính xác của các dữ liệu được đưa vào và lấy ra, và để lưu giữ bởi một cách thức bên ngoài với Trang Web phục vụ cho việc mất các dữ liệu.

Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam cung cấp chức năng tìm kiếm trong phạm vi Trang Web. Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam từ chối dứt khoát mọi trách nhiệm cho nội dung hoặc tính sẵn có của các thông tin được lưu giữ trong mục lục hoặc từ điển chức năng tìm kiếm của chúng tôi.

Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam cũng đồng thời từ chối chịu trách nhiệm cho tính chất hoàn chỉnh, hoặc chính xác của bất kỳ danh mục hoặc kết quả tìm kiếm nào.

Liên quan đến việc sử dụng Trang Web, quý vị đồng sẽ không:

 • Chuyển giao bất kỳ tin nhắn, thông tin, dữ liệu, văn bản, phầm mềm hoặc hình ảnh hoặc các nội dung khác (Tài liệu) mà không hợp pháp, có hại, gây nguy hiểm, lạm dụng, quấy rầy, sai sót, phỉ báng, mất thẩm mỹ, khiêu dâm, bôi nhọ, hoặc có thể bị chê trách theo cách thức nào đó mà có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư hoặc công khai;
 • Làm ảnh hưởng đến bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam, tổ chức chính thức, lãnh đạo của diễn đàn, hướng dẫn, chủ nhà hoặc quy kết sai lầm hoặc diễn giải theo cách khác của quý vị với người hoặc tổ chức đó;
 • Đăng hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu mà quý vị không có quyền tái sản xuất, thể hiện hoặc phân phối theo bất kỳ luật hoặc bất kỳ quan hệ hợp đồng hay quan hệ ủy thác nào (chẳng hạn thỏa thuận bảo mật thông tin);
 • Đăng hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu mà chứa virus hoặc dữ liệu đồi trụy;
 • Xóa bất kỳ quyền phân phối của tác giả, các thông báo pháp lý, thứ bậc đặc quyền hoặc các nhãn hàng mà quý vị đăng lên bất kỳ chức năng trao đổi nào;
 • Sử dụng chức năng trao đổi của Trang Web theo một cách thức mà ảnh hưởng xấu đến tính sẵn có của các nguồn lực của người sử dụng khác (chẳng hạn, la lối, sử dụng bừa bãi, đăng liên tục các văn bản);
 • Đăng hoặc chuyển giao bất kỳ quảng cáo, giới thiệu, khuyến mãi nào, có cũng nghĩa với tin rác như “junk mail”, “spam”, “chain letters”, pyramid schemes” hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm hoặc thông tin không được lấy lại chẳng hạn ý kiến, thông báo, thương mại hoặc loại khác;
 • Vi phạm bất kỳ luật quốc tế, trong nước hoặc quy định của địa phương nào;
 • Đăng hoặc chuyển giao bất kỳ Tài liệu mà vi phạm quyền tác giả, tên thương mại, bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ bên nào;
 • Xóa hoặc hiệu chỉnh bất kỳ Tài liệu nào được người hoặc tổ chức khác đăng lên;
 • Làm sai lệch hoặc trình bày Trang Web bằng cách làm khung hoặc hiệu chỉnh bằng công nghệ tương tự, hoặc
 • Đăng ký, làm thành viên, cố gắng đăng ký, cố gắng làm thành viên, bỏ đăng ký thành viên, hoặc cố gắng bỏ đăng ký thành viên bất kỳ phần nào của các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam nếu quý vị rõ ràng là không có quyền bởi bên có quyền để thực hiện như vậy.

QUÝ VỊ THỪA NHẬN TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ INTERNET.

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM CUNG CẤP TRANG WEB VÀ CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN “NHƯ VỐN CỦA NÓ” VÀ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ CAM KẾT RÕ RÀNG HAY HÀM Ý NÀO, BẤT KỲ ĐẠI DIỆN VÀ XÁC NHẬN NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC CAM KẾT VỀ QUYỀN HOẶC KHÔNG VI PHẠM HOẶC NGỤ Ý CAM KẾT BÁN ĐƯỢC HOẶC PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO) LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BẤT KỲ THÔNG TIN CÓ THỂ MUA BÁN NÀO HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NÀO THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC TRÊN INTERNET NÓI CUNG VÀ CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH BẤT KỂ LÀ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÊU TRÊN.

QUÝ VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH VÀ HỮU ÍCH CỦA BẤT KỲ Ý KIẾN, THAM VẤN, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUAN DỊCH VỤ HOẶC TRÊN INTERNET NÓI CHUNG. QUÝ VỊ HIỂU THÊM RẰNG INTERNET CÓ CHỨA CÁC TÀI LIỆU CHƯA ĐƯỢC HIỆU CHỈNH MÀ MỘT SỐ TRONG ĐÓ LÀ MANG TÍNH CHẤT KHÊU GỢI, HOẶC CÓ THỂ GÂY PHIỀN HÀ TỚI QUÝ VỊ. QUÝ VỊ TRUY CẬP NHỮNG TÀI LIỆU ĐÓ VỚI RỦI RO CỦA MÌNH. CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM KHÔNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO ĐỐI VỚI CÁC TÀI LIỆU ĐÓ.

(4) GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
SẼ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO (I) BẤT KỲ SỰ CỐ, HỆ QUẢ HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI THIỆT HẠI DO MẤT MÁT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT MÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOẶC THÔNG TIN VÀ NHỮNG THỨ TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY) PHÁT SINH TỪ HỆ QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG TRÁNH KHỎI TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THEO DỊCH VỤ HOẶC ĐƯỢC TẢI VỀ TỪ DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ CHẬM TRỄ THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO NGAY CẢ KHI CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM HOẶC ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA HỌ ĐÃ TƯ VẤN ĐẾN KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC (II) BẤT KỲ KHIẾU NẠI BỊ QUY KẾT CHO SAI SÓT, BỎ QUÊN, HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG CÁC DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC TẢI VỀ THÔNG QUA DỊCH VỤ. VÌ MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHẤP THUẬN VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CHO CÁC HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI QUÝ VỊ. TẠI CÁC QUỐC GIA NÀY, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY TNHH LUẬT CNC VIỆT NAM LÀ GIỚI HẠN CUỐI CÙNG ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

(5) Thiết bị
Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho việc có được và duy trì tất cả các điệu thoại, phần cứng máy vi tính và các thiết bị khác cần thiết cho việc truy cập và sử dụng Trang Web cũng như chịu mọi chi phí có liên quan theo đó.

(6) Bồi Thường Và Bảo Lưu Các Quyền
Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam, các nhân viên, lãnh đạo, nhân sự, đại lý, người được cấp quyền sử dụng, nhà cung cấp và bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp thông tin cho Trang Web tránh khỏi bất kỳ và mọi tổn thất, thiệt hại, bao gồm cả chi phí luật sư, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này (bao gồm cả việc lơ là, vô ý và thực hiện có chủ đích) bởi quý vị hoặc việc sử dụng, truy cập của quý vị vào Trang Web.
Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam bảo lưu mọi quyền để giải phóng thành viên hiện tại hoặc quá khứ hoặc thông tin tài khoản của Trang Web mà Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam tin rằng tài khoản của thành viên đó là đang được sử dụng để thực hiện những hành vi phạm pháp, nếu thông tin đó bị truy tố và/hoặc Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam xét thấy là cần thiết và/hoặc được xem là phù hợp.

(7) Quyền của Bên Thứ ba
Các quy định tại Khoản 3 (Sử Dụng Trang Web) và Khoản 5 (Bồi Thường) là cho lợi ích của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam và tất cả nhân sự, lãnh đạo, người lao động, các đại lý, người được cấp phép sử dụng, nhà cung cấp và bất kỳ bên thứ ba cung cấp thông tin nào cho Trang Web. Mỗi một cá thể hoặc thực thể pháp lý đó đều có quyền đòi và thực thi trực tiếp các quy định đó đối với quý vị dưới danh nghĩa của họ.

(8) Thời hạn; Chấm dứt
Mỗi bên đều có thể chấm dứt Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do gì mà không phải thông báo cho bên kia. Quy định tại Khoản 1 (Sở Hữu Trí Tuệ, Quyền Sử Dụng và Việc Đệ Trình Các Ý Tưởng) , Khoản 3 (Sử Dụng Trang Web), Khoản 6 (Bồi Thường) Khoản 7 (Quyền của Bên thứ ba) và Khoản 12 (Các Quy Định Chung) sẽ vẫn duy trì hiệu lực bất kể việc chấm dứt Thỏa thuận này.

(9) Nhắc Nhở Đặc Biệt Cho Việc Sử Dụng Toàn Cầu
Nhận thấy được bản chất toàn cầu của việc sử dụng Internet, quý vị đồng ý tuân thủ mọi luật lệ địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Internet, dữ liệu, thư điện tử hoặc chính sách bảo mật. Đặc biệt, quý vị đồng ý tuân thủ mọi luật áp dụng liên quan đến việc chuyền dẫn của công nghệ kỹ thuật xuất phát từ Nước Mỹ hoặc tại nước mà quý vị sinh sống.

(10) Cư Xử Với Các Bên Thứ Ba
Việc tham gia, phản hồi hoặc kinh doanh của quý vị với bất kỳ bên thứ ba nào thông qua Trang Web liên quan đến việc thanh toán, giao nhận các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan và bất kỳ điều kiện điều khoản, cam kết, đảm bảo nào khác có liên quan đến những thương vụ đó là giữa quý vị và bên thứ ba đó. Quý vị đồng ý rằng Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho hoặc gánh vác bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc vấn đề nào khác thuộc bất kỳ loại nào như là hệ quả của những thương vụ đó.

(11) Các Liên Kết
Trang Web có thể cung cấp hoặc bên các thứ ba có thể cung cấp các liên kết tới đơn vị không phải là tên miền hoặc nguồn lực của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam. Vì Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam không khiểm soát những trang web và những nguồn lực đó, quý vị hiểu và đồng ý rằng Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam không chịu trách nhiệm cho tính chất sẵn có của những trang web hay nguồn lực bên ngoài đó và sẽ không xác nhận và không chịu trách nhiệm hay gánh vác trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác có hoặc sẵn có từ các trang web và các nguồn lực đó. Quý vị cũng xác nhận và đồng ý thêm rằng Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm dù là trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất, mất mát bị gây ra hoặc bị quy kết cho là bị gây ra bởi hoặc có liên quan đến việc sử dụng, tin tưởng vào các nội dung, sản phẩm, hoặc dịch vụ đó có thông qua các trang web và các nguồn lực đó.

(12) Các Quy Định Chung
Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh và diễn giải phù hợp với Luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Quý vị đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc vụ kiện nào giữa Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam và quý vị vì mục đích liên quan đến Thỏa thuận này hoặc nghĩa vụ giữa các bên theo đó sẽ được viện dẫn đến tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bất kỳ nguyên nhân cho hành động hoặc khiếu nại nào mà quý vị có liên quan đến Trang Web phải được thực hiện trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân cho hành động phát sinh hoặc bị cản trở. Việc Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam không yêu cầu hoặc thực thi việc thực hiện bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này sẽ không được xem như là từ bỏ quyền và quy định đó. Bất kỳ diễn biến thực hiện giữa các bên hoặc nguyên tắc thương mại nào sẽ thực hiện để hiệu chỉnh bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này. Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ thời gian nào mà không cần phải thông báo trước cho quý vị.
Bất kỳ quyền nào không được quy định rõ ràng ở đây đều được bảo hộ.
Một số thông tin trên Trang Web có thể là sự sự hình thành cụ thể hoặc là những phát biểu trong tương lai liên quan đến những sự kiện hoặc việc thực hiện khía cạnh tài chính trong tương lai của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam. Chúng tôi lưu ý quý vị rằng những tuyên bố này là dự đoán và thực tế các sự kiện hoặc kết quả của nó có thể khác hoàn toàn.
Các tư liệu đăng trên website này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và quý khách không nên xem đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam. Không có mối quan hệ luật sư – khách hàng nào được ngụ ý hoặc dự định được xác lập khi quý vị truy cập Trang Web này hoặc gởi câu hỏi cho công ty hoặc chuyên gia của chúng tôi, trừ khi việc liên lạc hoặc câu hỏi đó được thực hiện theo một hợp đồng tư vấn đã ký với khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý khách liên hệ với chuyên gia để được tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý của mình.
Các tư liệu đăng trên website này không phản ánh bất kỳ phán quyết, thỏa thuận hoặc những thay đổi pháp lý gần đây, và quý khách không nên xem đây là giải pháp giải quyết vấn đề pháp lý trong tương lai.