Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

100,000 

Hợp đồng đào tạo nhân sự là một thuật ngữ chưa được định nghĩa. Một thuật ngữ liên quan là “Hợp đồng đào tạo” được quy định tại Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014. Theo đó, Hợp đồng đào tạo là sự giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và [...]

1,000,000 

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu cafe được hiểu là hợp đồng mua bán quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu cà phê. Đây là sự thỏa thuận giữa bên có quyền bán quyền thương hiệu cà phê chuyển quyền sở hữu quyền thương hiệu cà phê (bên bán) về việc chuyển các [...]

200,000 

Hợp đồng kiểm toán là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam với khách hàng về việc thực hiện dịch vụ kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được lập thành văn bản. Hợp đồng kiểm toán bao gồm các thoả thuận bằng văn [...]

50,000 

Trong hoạt động xây dựng công trình, vật liệu là thứ quyết định trực tiếp đến chất lượng công trình. Chính vì vậy, dù quy mô lớn hay nhỏ thì vật liệu xây dựng cũng rất rất quan trọng với công trình. Để đảm bảo quá trình mua bán thuận lợi, đúng nhu cầu mong [...]

500,000 

Bảo lãnh thanh toán là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện các nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hay thực hiện không đúng, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh [...]

Hợp đồng hứa thưởng là văn bản ghi lại sự THỎA THUẬN của các bên về việc bên hứa thưởng sẽ trả thưởng/tặng cho bên thực hiện được công việc một tài sản hoặc lợi ích nhất định nào đó khi bên nhận thưởng HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC đã đưa ra. Hợp đồng hứa thưởng sinh [...]

100,000 

Hợp đồng thi công nội thất chính là những thỏa thuận điều kiện, yêu cầu giữa hai bên là đơn vị thi công và gia chủ. Căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng có thể đánh giá, nghiệm thu từng khoản thi công nội thất. Hợp đồng thi công nội thất đóng vai [...]

50,000 

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền liên quan đối với các nhân, tổ chức cho phép sử dụng một hoặc một số hoặc tòan bộ các [...]

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa quốc tế là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên nhưng không quy định cụ thể một vấn đề nào mà chỉ mang tính chất định hướng, được xem là hợp đồng cơ sở để ký kết hợp đồng chính thức. Hợp [...]

1,000,000 

Hợp đồng phân phối được hiểu là hợp đồng giữa nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (gọi chung là nhà cung cấp) hàng hóa và nhà phân phối, theo đó nhà phân phối nhân danh chính mình mua hàng hóa của nhà cung cấp để bán lại. Nhà phân phối phải chịu trách nhiệm [...]

100,000 

Hợp đồng giao nhận thầu lắp đặt, thi công xây dựng là hợp đồng xây dựng, có nội dung về việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình. với các thỏa thuận của bên thuê thi công và bên nhận thi công.

Giảm giá!
1,500,000 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình được xem tương tự như một loại hợp đồng dân sự, thông tin trong hợp đồng cũng là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia, hợp đồng được soạn thảo để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của các bên tham gia. Song trong hợp đồng sẽ chi phối nhiều hơn bởi quy định pháp luật về lĩnh vực xây dựng.