Giảm giá!
90,000,000 

Xu hướng phát triển các dự án bất động sản hiện nay là chủ đầu tư giao cho nhà thầu tự thiết kế và thi công dự án miễn sao nhà thầu đảm bảo được các yêu cầu của chủ đầu tư. Tuy nhiên, xu thế mới này yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải biết cách phân chia rủi ro, trách nhiệm cũng như trách nhiệm thanh toán của chủ đầu tư theo từng mốc thời gian cụ thể.