Hợp đồng Thiết kế và Thi công theo mẫu FIDIC Yellow Book 1999

70,000,000 

Bộ Hợp đồng Thiết kế và Thi công theo mẫu FIDIC Yellow Book 1999 giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và kiểm soát rủi ro. Toàn bộ các tài liệu trong Bộ Hợp đồng này là file word, do vậy khách hàngcó thể dễ dàng điều chỉnh, bổ sung phù hợp với từng hoàn cảnh.

 

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng Thiết kế và Thi công theo mẫu FIDIC Yellow Book 1999