Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!
9,000,000 

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi nhà thầu chính không có đủ nguồn nhân sự có kinh nghiệm, trình độ để triển khai một hạng mục nhất định thì việc tự triển khai các công việc như vậy có thể gây ra cho nhà thầu nhiều rủi ro. Khi đó, việc thuê muốn nhà thầu phụ chuyên thi công hạng mục công việc đó có thể là giải pháp thông dụng.