Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!
1,200,000 

Hợp đồng FIDIC Red Book 1999* đã và đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam tại rất nhiều các dự án dân dụng và kỹ thuật. Sự ra đời của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 đánh dấu bước phát triển vượt bậc, mang tính đột phá của FIDIC trong việc hoàn thiện mẫu hợp đồng thi công xây dựng.