Hợp đồng dịch vụ giám sát an toàn lao động

200,000 

Công trình muốn tiến hành suôn sẻ, thuận lợi thì việc đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu. An toàn xây dựng liên quan đến nhiều vấn đề về chất lượng công trình, an toàn cho công nhân thi công và cả môi trường xung quanh. Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu hợp đồng dịch vụ giám sát an toàn lao động đã được đội ngũ CNC biên soạn, hiệu chỉnh.

 

Danh mục:
Hợp đồng mẫu
Hợp đồng dịch vụ giám sát an toàn lao động