Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là cơ sở pháp lý quan trọng, là căn cứ để bảo đảm quyền và lợi ích của bạn khi tham gia mua bảo hiểm. Cùng tìm hiểu hợp đồng bảo hiểm và những đặc điểm của hợp đồng này qua bài viết sau cùng Hopdongmau.

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng nói chung và hợp đồng bảo hiểm nói riêng là những thỏa thuận giữa các bên được thống nhất, giữa bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm sẽ có những điều khoản liên quan tới thỏa thuận, quyền và nghĩa vụ của hai bên.

Có ba loại hợp đồng bảo hiểm:

  • Hợp đồng bảo hiểm con người

  • Hợp đồng bảo hiểm tài sản

  • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm mang tính may rủi

Mối quan hệ giữa các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm mang tính chuyển dịch rủi ro. Có nghĩa là, bên mua bảo hiểm sẽ chuyển dịch rủi ro sang cho bên bán bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm được đảm bảo về sự an toàn, kinh tế trong các trường hợp xuất hiện rủi ro về sức khỏe, tính mạng, tài sản.

Hợp đồng bảo hiểm theo mẫu cố định

Các điều khoản có trong hợp đồng bảo hiểm được cơ quan pháp luật hoặc doanh nghiệp bảo hiểm quy định theo mẫu cố định. Bên mua bảo hiểm không có quyền đàm phán, sửa đổi các điều khoản này.Mẫu hợp đồng bảo hiểm bắt buộc sẽ do pháp luật quy định về các điều khoản như điều kiện bảo hiểm, mức phí… Hợp đồng này mang tính bắt buộc với các chủ thể theo quy định, hướng đến mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội.

Hợp đồng bảo hiểm có tính chất song vụ

Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm đều có nghĩa vụ đối với nhau. Việc thực hiện nghĩa vụ này là trách nhiệm của các bên tham gia, nghĩa vụ của bên này chính là quyền lợi của bên kia và ngược lại.

Không xác định tính đền bù trong hợp đồng tại thời điểm giao kết trừ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc bồi thường cho bên được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Sự kiện bảo hiểm hay các rủi ro mà bên mua bảo hiểm có thể gặp phải là giả thiết nằm ở tương lai, mang tính khách quan. Không ai có thể đảm bảo rằng đó là sự kiện hay rủi ro gì, xảy ra khi nào, ở đâu, mức độ tổn thất là bao nhiêu.

Khi sự kiện này xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền, bồi thường cho bên được bảo hiểm. Do đó, có thể hiểu rằng, mua bảo hiểm là để phòng ngừa các rủi ro không mong muốn trước khi nó xảy ra. Khi rủi ro xảy đến, bạn sẽ được bảo hiểm đền bù một khoảng tương xứng, giúp khắc phục tổn thất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *