Giới thiệu chung về hợp đồng FIDIC

Định nghĩa và lĩnh vực điều chỉnh của FIDIC

FIDIC là tên viết tắt được dịch nguyên thủy từ tiếng Pháp của cụm từ “‘Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils’. FIDIC là sản phẩm Hiệp Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn, một tổ chức xã hội nghề nghiệp của tất cả các kỹ sư tư vấn trên toàn thế giới được thành lập từ năm 1913. Sự ra đời của FIDIC kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ ở trong nước và quốc tế của các kỹ sư trong lĩnh vực tư vấn.

Các mẫu hợp đồng FIDIC

Các mẫu hợp đồng được soạn thảo cho các mục đích sử dụng khác nhau trong các Dự án. Các mẫu chính được phân biệt bởi màu sắc khác nhau và trang bìa mà chúng thể hiện. Việc lựa chọn mẫu phù thuộc vào loại Dự án đang được dự kiến triển khai. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì các mẫu hợp đồng FIDIC sau đây hay được sử dụng:

  • Dự án có chi phí thấp hoặc nhanh chóng, tiếp cận dễ dàng: Sử dụng Cuốn Màu Xanh lá.

  • Dự án cổ điển do Chủ đầu tư thiết kế: Sử dụng Cuốn Màu Đỏ.

  • Dự án cổ điển do Chủ đầu tư thiết kế nhưng được các ngân hàng phát triển tài trợ vốn: Sử dụng Cuốn Màu Hồng.

  • Dự án cổ điển do Nhà thầu thiết kế: Sử dụng Cuốn Màu Vàng.

  • Dự án chìa khóa trao tay/EPC: Sử dụng Cuốn Màu Bạc.

  • Dự án thiết kế, thi công vận hành: Sử dụng Cuốn Màu Vàng Kim Loại.

Các cuốn hợp đồng FIDIC

Cuốn màu xanh lá

Mẫu này được khuyến cáo sử dụng cho các công việc xây dựng, kỹ thuật có giá trị nhỏ hoặc thời gian thi công xây dựng ngắn. FIDIC có hướng dẫn rằng mẫu này có thể áp dụng cho các hợp đồng có giá trị dưới 500.000 USD (năm trăm nghìn Đô la Mỹ) hoặc thời gian xây dựng dưới sáu (06) tháng. Tuy nhiên, Cuốn Màu Xanh Lá có thể phù hợp cho các công việc đơn giản hoặc được lặp đi lặp lại.

Cuốn màu đỏ: Các Điều Kiện Của Hợp Đồng Xây Dựng Do Chủ Đầu Tư Thiết Kế
(Hợp Đồng Xây Dựng)

Cuốn Màu Đỏ được khuyến cáo cho mẫu hợp đồng xây dựng hoặc các công việc kỹ thuật mà Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hầu như hoàn toàn cho phần thiết kế. Trên thực tế, FIDIC xác nhận rằng Cuốn Màu Đỏ được sử dụng nhiều nhất cho các hợp đồng xây dựng trên toàn thế giới trong trường hợp hầu hết các công việc được thiết kế bởi Chủ đầu tư.

Cuốn Màu Đỏ sẽ do kỹ sư quản lý (bên thứ ba) thay vì Nhà thầu hay Chủ đầu tư. Kỹ sư sẽ chịu trách nhiệm cho việc giám sát thi công xây dựng công việc (tuy nhiên sẽ vẫn cập nhật cho Chủ đầu tư đầy đủ các thông tin mà kỹ sư có thể tạo ra phát sinh) và xác nhận thanh toán.

Cuốn màu hồng

Đây được xem là tác phẩm phái sinh của Cuốn Màu Đỏ. Nó được soạn thảo để sử dụng cho các Dự án do các ngân hàng phát triển tài trợ vốn (“MDBs”) chẳng hạn như Ngân Hàng Thế Giới khi Cuốn Màu Đỏ có thể đã được áp dụng theo một cách khác. Khi Dự án được tài trợ bởi một MDB nhưng Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, thì các bên sẽ không sử dụng Cuốn Màu Hồng, hợp đồng này sẽ sử dụng và được điều chỉnh bởi một mẫu hợp đồng khác của FIDIC.

Cuốn màu vàng

Mẫu hợp đồng này được khuyến cáo sử dụng cho các Dự án mà Nhà thầu thực hiện phần lớn công việc thiết kế (chẳng hạn Nhà thầu triển khai chi tiết thiết kế của Dự án để có thể đáp ứng các yêu cầu hay các đặc tính mà Chủ đầu tư đưa ra). Cuốn Màu Vàng theo đó thường được sử dụng cho các Dự án hoặc cho các công trình xây dựng, kỹ thuật. Cuốn Màu Vàng là một loại hợp đồng trọn gói với các khoản thanh toán được thực hiện khi đạt được những mốc hoàn thành quan trọng dựa trên chứng nhận do kỹ sư đưa ra (như trong Cuốn Màu Đỏ, kỹ sư sẽ quản lý hợp đồng). Do vậy Nhà thầu chịu sự lệ thuộc vào việc hoàn thành các nghĩa vụ theo tiến độ để hoàn thiện Dự án.

Cuốn màu bạc

Cuốn Màu Bạc được soạn thảo cho việc sử dụng vào các Dự án EPC. Những Dự án này là những Dự án có yêu cầu Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tiện ích cho Chủ đầu tư và các tiện ích này đã sẵn sàng hoạt động vào lúc mở khóa. Những hợp đồng này do đó yêu cầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cao hơn trong việc thiết kế và thi công Dự án.

Cuốn Màu Bạc được sử dụng khi các thông tin chi tiết về giá và ngày hoàn thành được xem là ưu tiên hàng đầu. Cuốn Màu Bạc cho phép Chủ đầu tư có ưu thế hơn về chi phí của Dự án so với Nhà thầu khi họ phải chấp nhận chịu rủi ro về chi phí và thời gian.

Cuốn màu vàng kim loại

Cuốn Màu Vàng Kim Loại được soạn thảo để hạn chế rủi ro mà có thể xảy ra liên tục sau khi bàn giao Dự án bởi lý do của việc thiết kế, tay nghề hay vật liệu kém chất lượng. Cuốn Màu Vàng Kim Loại phù hợp với trường hợp mà mà việc vận hành và cam kết bảo trì trong thời gian dài được xem là quan trọng bên cạnh nghĩa vụ thiết kế và thi công.

Cuốn màu xanh dương

FIDIC nêu ra rằng Cuốn Màu Xanh Dương phù hợp cho tất cả các loại công việc nạo vét và cải tại cũng như các công việc xây dựng phụ trợ.
Thông thường, mẫu mẫu hợp đồng này được sử dụng để điều chỉnh cho các hợp đồng mà có bao gồm toàn bộ công việc thiết kế của Nhà thầu.

Cuốn màu trắng

Mẫu này được sử dụng để chỉ định Nhà tư vấn cung cấp các dịch vụ cho Chủ đầu tư như nghiên cứu tính khả thi, thiết kế, hợp đồng quản lý và điều hành Dự án. Cuốn Màu Trắng thông thường được tham khả để xây dựng nền tảng thỏa thuận giữa Nhà tư vấn và Chủ đầu tư khi việc xây dựng và thiết kế được thực hiện sẽ phù hợp với một hợp đồng FIDIC nhất định nào khác.

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *