Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Các hợp đồng về xây dựng chiếm một vị trí quan trọng trong các giao dịch kinh tế, trong đó có hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình. Để giúp mọi người có các nhìn rõ hơn về loại hợp đồng này, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin sau đây.

Định nghĩa hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Theo khoản 1 Điều 2 và điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, sửa đổi, bổ sung năm 2021, hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình (hay còn gọi là “hợp đồng thi công xây dựng công trình”) là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình.

Nội dung của hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình phải bao gồm những nội dung như sau:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng;

 • Ngôn ngữ áp dụng;

 • Nội dung và khối lượng công việc;

 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;

 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;

 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng;

 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

 • Điều chỉnh hợp đồng;

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;

 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng;

 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;

 • Rủi ro và bất khả kháng;

 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng;

 • Nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng (trong trường hợp là hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng);

 • Các nội dung khác (nếu có).

Điều kiện để hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình có hiệu lực

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình phải được lập bằng văn bản. Thế nên, hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết hoặc một thời điểm khác do các bên thỏa thuận.

Bên cạnh đó, hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình còn phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

 • Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

 • Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

 • Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

 • Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

 • Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

Một số lưu ý khác về hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Ngoài các nội dung được cung cấp trên đây, một số vấn đề khác đáng chú ý về hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình như sau:

 • Mức phạt hợp đồng không được vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước;

 • Ngoài mức phạt hợp đồng theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật có liên quan, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm;

 • Khi có tranh chấp phát sinh, các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp. Nếu thương lượng không đạt được thỏa thuận giải quyết thì các bên giải quyết thông qua hòa giải, trọng tài thương mại hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật;

 • Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng với bên giao thầu nhưng đối với hợp đồng sử dụng vốn nhà nước thì thời hạn quyết toán không được quá 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc hợp đồng. Ngoài ra, thời hạn quyết toán được phép kéo dài thêm tối đa 120 ngày đối với hợp đồng có quy mô lớn;

 • Các bên phải thanh lý hợp đồng trong thời hạn được thỏa thuận, nhưng không được quá 45 ngày kể từ ngày các nghĩa vụ hợp đồng được hoàn thành hoặc hợp đồng bị chấm dứt đối với hợp đồng sử dụng vốn nhà nước. Ngoài ra, thời hạn thanh lý được phép kéo dài thêm tối đa 90 ngày đối với hợp đồng có quy mô lớn.

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *