Hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Các giao dịch về nhà ở xã hội ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng trong thời gian gần đây, trong đó không thể không kể đến hợp đồng thuê nhà ở xã hội. Để giúp mọi người có các nhìn rõ hơn về loại hợp đồng này, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin sau đây.

Định nghĩa

Dựa vào Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng thuê nhà ở xã hội là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên cho thuê giao nhà ở xã hội cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn và bên thuê phải trả tiền thuê.

Trong đó, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020 (sau đây gọi là “Luật Nhà ở”).

Nội dung của hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Hợp đồng thuê nhà ở xã hội phải bao gồm những nội dung như sau:

 • Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

 • Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó;

 • Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp cho thuê nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

 • Thời hạn và phương thức thanh toán tiền;

 • Thời gian giao nhận nhà ở; thời hạn cho thuê nhà ở; thời hạn góp vốn;

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 • Cam kết của các bên;

 • Các thỏa thuận khác;

 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

 • Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

 • Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Hợp đồng thuê nhà ở xã hội phải được lập bằng văn bản và không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Thế nên, hợp đồng thuê nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết hoặc một thời điểm khác do các bên thỏa thuận.

Điều kiện của hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Các bên không được phép giao dịch thuê nhà ở xã hội đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Nhà ở xã hội được phép giao dịch là nhà ở xã hội có sẵn và đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

 • Khu vực nhà ở xã hội cho thuê đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

 • Đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện cho thuê, trừ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư vốn xây dựng;

 • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một số lưu ý khác về hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Bên cạnh các nội dung được cung cấp trên đây, một số vấn đề khác đáng lưu tâm về hợp đồng thuê nhà ở xã hội như sau:

 • Bên thuê nhà ở xã hội phải thuộc một trong số các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội thì mới được thuê nhà ở xã hội và mỗi người chỉ được thuê duy nhất một nhà ở xã hội cùng một thời gian, các đối tượng đó có thể kể đến như: người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề;…

 • Hợp đồng thuê nhà ở xã hội không cần phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 • Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội phải tối thiểu là 05 năm;

 • Bên thuê nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê;

 • Và các vấn đề khác được pháp luật quy định.

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email: 

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *