Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Điểm đặc biệt của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Hãy cùng hopdongmau.net tìm hiểu những vấn đề đó thông qua bài viết sau đây nhé.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Theo Luật thương mại 2005, Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được định nghĩa như sau:

“Hợp đồng mua bán hàng hoá là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thoả thuận.”

Nếu trong trường hợp hai bên giao kết hợp đồng sẽ ưu tiên thỏa thuận giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa tại Trọng tài thương mại. Bởi các trọng tài thương mại sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn trong mối quan hệ thương mại thông thường và quan hệ thương mại quốc tế.

Việc giải quyết tranh chấp hàng hóa không chỉ là để chỉ ra ai sai, ai đúng mà giải quyết quyết tranh chấp văn minh còn để giữ mối quan hệ với đối tác để tiếp tục mua bán lại là ưu tiến số một của các bên khi khởi kiện.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Các loại mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa phổ biến hiện nay

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa được chia làm các loại sau:

  • Mẫu hợp đồng mua bán thực phẩm, hoa quả

Đây là mẫu hợp đồng mua bán thực phẩm, hoa quả có yêu cầu vệ sinh về an toàn thực phẩm, được bảo quản và có phương thức vận chuyển đặc biệt. Nội dung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa này cần phải ghi rõ các điều khoản về quá trình giao nhận hàng hóa, chất lượng cũng như rủi ro trong quá trình vân chuyển hàng hóa.

  • Mẫu hợp đồng mua bán quần áo

Mẫu hợp đồng mua bán quần áo là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản thường dùng do đặc điểm về mặt hàng này thường không ghi nhận chi tiết về chất lượng vải và điều kiện chi tiết về bảo quản và quá trình vận chuyển. Vì vậy mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa này sẽ chỉ quan tâm đến thời điểm giao hàng cũng như nhãn mác hàng hóa.

  • Mẫu hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

Với mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa về máy móc, thiết bị thì sẽ có các thỏa thuận đi kèm như điều kiện lắp đặt, vân hàng, nghiệm thu…. Và hai bên sẽ chỉ quan tâm đến chất lượng của sản phẩm mang lại.

  • Mẫu hợp đồng mua bán thiết bị y tế

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa về thiết bị y tế là mẫu hợp đồng mua bán loại hàng hóa có tiêu chuẩn chất lượng về CO, CQ. Đôi khi hàng hóa sẽ được quản lý thông qua số máy, số thiết bị.

Mẫu hợp đồng mua bán thiết bị y tế là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có tiêu chuẩn chất lượng cụ thể (CO, CQ) đôi khi hàng hóa còn được quản lý cụ thể qua số máy, số thiết bị.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Điểm đặc biệt của hợp đồng mua bán hàng

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chỉ là khung điều chỉnh việc mua bán cho mục đích cuối cùng là xác lập quan hệ mua bán. Nội dung về đơn hàng sẽ được xác lập thông qua phụ lục hợp đồng và đơn đặt hàng chi tiết.

  • Giá trị pháp lý hợp đồng mua bán hàng

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chỉ là việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho một bên khác. Khi thỏa thuận nguyên tắc tại thời điểm ký hợp đồng chưa xác lập cụ thể sẽ mua bán hàng hóa với số lượng, đơn giá thế nào. Và đây cũng không phải vấn đề ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng theo quy định pháp luật ban hành.

  • Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa cần có

Để hợp thức hóa việc mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực pháp lý, các bên cần phải lưu ý đến 3 điều kiện như sau:

+ Điều kiện về năng lực dân sự của chủ thể giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia mua bán hàng hóa, tài sản, máy móc thiết bị phải có đủ năng lực hành vi dân sự khi giao kết.

+ Điều kiện về nội dung hợp đồng mua bán không trái quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục, hàng hóa mua bán không thuộc trường hợp pháp luật cấm kinh doanh.

+ Việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa phải dựa trên sự tự nguyện, bình đằng không bị ép buộc, lừa dối.

Đối với thỏa thuận mua bán hàng hóa pháp luật không quy định về hình thức hợp đồng mua bán phải lập thành văn bản, và có công chứng, chứng thực do đó điều kiện về hình thức hợp đồng chỉ đóng vai trò nhỏ khi xem xét hiệu lực pháp lý của hợp đồng đã ký kết.

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa có cần thỏa thuận giá mua hàng

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa cần phải lưu ý về giá mua hàng. Các bên có thể tùy ý đưa ra các thỏa thuận về nội dung mua bán.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất sau đây của hopdongmau.net

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số:        /20…/HĐMB

– Căn cứ luật thương mại năm 2005

– Căn cứ bộ luật dân sự năm 2015.

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20…, tại                      Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp

Đại diện bởi:                                     Chức vụ:

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Ngân hàng

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN BÁN: CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp

Đại diện bởi:                            Chức vụ:

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Ngân hàng

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

✔  Tên hàng hoá; Đơn vị; Số lượng; Đơn giá; (VNĐ); Thành tiền; (VNĐ)
✔  Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

✔  Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là: …………………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán chưa bao gồm….. VAT là:……../ lô hàng

(Bằng chữ:  Một tỷ đồng Việt Nam)

3.2 Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần:

Lần 1: 50% tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.

Lần 2: 50% giá trị còn lại, sau 05 ngày kể từ ngày Bên B giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày tết – Hoặc các bên có thể định nghĩa lại ngày áp dụng)

3.3 Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên bán chuyển giao tài sản cho Bên mua tại … (Thỏa thuận địa điểm giao hành rất quan trọng trong việc miễn nghĩa vụ của bên bán) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

5.1 Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến …

5.2 Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại …

5.3 Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

6.1 Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ  kho xưởng của mình đến 6.2 Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.

6.2 Thanh toán theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

6.3 Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến địa điểm giao nhận tại Điều 4.

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau …………. ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

8.1 Đối với Bên Bán:

– Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

– Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.

8.2 Đối với bên mua:

– Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại  Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

– Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì có quyền khởi kiện tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.  

BÊN A

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

BÊN B

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

 

Thông tin liên hệ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:        28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:   (84) 28-6276 9900

Hot line:       (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Website:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *