Giảm giá!
200,000 

Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có thể được sử dụng cho bất kỳ trường hợp nào mà một Bên yêu được cầu bên cung cấp cho Bên kia.

Giảm giá!
90,000,000 

Xu hướng phát triển các dự án bất động sản hiện nay là chủ đầu tư giao cho nhà thầu tự thiết kế và thi công dự án miễn sao nhà thầu đảm bảo được các yêu cầu của chủ đầu tư. Tuy nhiên, xu thế mới này yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải biết cách phân chia rủi ro, trách nhiệm cũng như trách nhiệm thanh toán của chủ đầu tư theo từng mốc thời gian cụ thể.  

10,000,000 

Mặc dù gói thầu thang máy có tính độc lập tương đối so với các gói thầu khác trong quá trình triển khai các dự án xây dựng, tuy nhiên gói thầu thang máy cần được trao thầu sớm để nhà thầu có điều kiện đặt hàng từ nước ngoài, và giúp cho nhà thầu thang máy có điều kiện được tiếp cận mặt bằng sớm nhất có thể, cùng phối hợp với nhà thầu kết cấu, căn chỉnh các hố thang, và địnhh ra các yêu cầu về kết cấu tối thiểu để nhà thầu thang máy có thể lắp dựng, căn chỉnh và vận hành được thang.