Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có thể được sử dụng cho bất kỳ trường hợp nào mà một Bên yêu được cầu bên cung cấp cho Bên kia.

Cụ thể, Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này đươc kiến nghị sử dụng cho các trường hợp

(1) Chủ Đầu tư yêu cầu Nhà thầu mở và duy trì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trên cơ sở Hợp đồng Xây dựng hoặc Thư trao thầu đã ký kết;

(2) Nhà thầu chính yêu cầu Nhà thầu mở và duy trì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trên cơ sở Hợp đồng Xây dựng hoặc Thư trao thầu đã ký kết;

(3) Thành viên của Liên danh yêu cầu thành viên còn lại của Liên danh mở và duy trì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trên cơ sở Thỏa thuận liên danh giữa các bên.

Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt để tiện cho các giao dịch có sự tham gia của đối tác nước ngoài.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.