Hợp Đồng Khoan Cấy Thép

5,000,000 

Khoan cấy thép đã trở thành một trong những công tác phổ biến và thường được nhắc tới trong hoạt động xây dựng. Mặc dù tính chất của công việc khoan cấy tương đối đơn giản, tuy nhiên công tác này có sự đan xen với các công tác khác sau khi thi công thô, đồng thời đường kính, chiều sâu cũng như hóa chất được sử dụng phải đúng đảm bảo theo các yêu cầu của hồ sơ kỹ thuật.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Khoan Cấy Thép