Hợp Đồng Khoan Giếng

3,200,000 

Hợp đồng khoan giếng là hợp đồng quan trọng trong trong quá trình thi công xây dựng công trình hiện nay tại Việt Nam. Do vậy, để hỗ trợ các nhà thầu cần trong việc quản lý các vấn đề liên quan đến việc khoan giếng, hạ mực nước ngầm, hopdongmau hân hạn gửi tới khách hàng mẫu hợp đồng khoan giếng này.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Khoan Giếng

3,200,000